Choď na obsah Choď na menu
 


ZDRUŽENIE RODIČOV

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aj Vaše 2% z daní môžu pomôcť vychovávať a vzdelávať umením

a tak robiť život našich detí krajším a plnohodnotnejším.

Ďakujeme!

 

2-percenta-z-dane.jpg

KLIK ► viac info a potrebné tlačivá - tlačivá na stránke www.rozhodni.sk

 

Obchodné meno: Združenie rodičov pri Základnej umeleckej škole L. Stančeka v Prievidzi

Sídlo: Rastislavova 13, 971 01 Prievidza

Právna forma: občianske združenie   

IČO: 36 117 439

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

►  Správa o hospodárení finančných prostriedkov ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi za šk. rok 2021/2022

►  Návrh rozpočtu na šk. rok 2022/2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VÝBOR ZDRUŽENIA RODIČOV

 

1. Branislav Daubner - predseda

2. Ing. Martina Drexlerová - hospodár

3. Mgr. Andrea Plšeková - člen -  revízna komisia

4. Ing. Martin Meliško - člen -  revízna komisia

5. Eva  Matiašková -  člen -  revízna komisia

6. Andrea Tvrdá -člen     

7. Ing. Monika Budd - člen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

► Zápisnica - voľba do Rady školy za rodičov - konaná dňa 10. 3. 2020 v koncertnej sále ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kontakt na ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi: zrls@zuslstanceka.sk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► Návrh stanov ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dňa 22. 3. 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnila voľba  4 štyroch zástupcov do Rady školy za rodičov .

Podľa výsledkov volieb boli za členov zástupcov rodičov do Rady školy zvolení: 

  1.       Branislav  Daubner                                14 hlasov   

  2.       JUDr. Pavel Zajac                                   14 hlasov

  3.       Stanislav Granec                                    13 hlasov

  4.       Ing. Monika Budd                                    11 hlasov

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

►  Správa o hospodárení finančných prostriedkov ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi za šk. rok 2020/2021

►  Návrh rozpočtu na šk. rok 2021/2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Správa o hospodárení finančných prostriedkov ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi za šk. rok 2019/2020, návrh rozpočtu na šk. rok 2020/2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Správa o hospodárení finančných prostriedkov ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi za šk. rok 2018/2019, návrh rozpočtu na šk. rok 2019/2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Správa o hospodárení finančných prostriedkov ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi za šk. rok 2017/2018, návrh rozpočtu na šk. rok 2018/2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Správa o hospodárení finančných prostriedkov ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi za šk. rok 2012/2013

  Správa o hospodárení finančných prostriedkov ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi za šk. rok 2013/2014

  Správa o hospodárení finančných prostriedkov ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi za šk. rok 2014/2015

  Správa o hospodárení finančných prostriedkov ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi za šk. rok 2015/2016

  Správa o hospodárení finančných prostriedkov ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi za šk. rok 2016/2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Návrh rozpočtu ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi na šk. rok 2013/2014

  Návrh rozpočtu ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi na šk. rok 2014/2015

  Návrh rozpočtu ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi na šk. rok 2015/2016

  Návrh rozpočtu ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi na šk. rok 2016/2017

  Návrh rozpočtu ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi na šk. rok 2017/2018