Choď na obsah Choď na menu
 


Koncertno-poznávací zájazd (Salzburg – Bazilej – Mníchov- Hallstatt)

 

KONCERTNO-POZNÁVACÍ  ZÁJAZ

SALZBURG – BAZILEJ – MNÍCHOV

(15. - 19. 6. 2018)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFIE Z KONCERTNO-POZNÁVACIEHO ZÁJAZDU:

 

► 1. deň - Prievidza - Melk - Salzburg - Schallaburg (15. 6. 2018)

► 2. deň - Salzburg - Koncert v Mirabellských záhradách (16. 6. 2018)

► 3. deň - Salzburg - Bazilej - Chrámový koncert Kostol sv. Márie (17. 6. 2018)

► 3. deň - Bazilej - stretnutie s našimi rodákmi po koncerte (17. 6. 2018)

► 4. deň - Bazilej-Rýnske vodopády-St. Gallen-Salzburg (18. 6. 2018)

► 5. deň - Salzburg - Mníchov - Hallstatt -  koncert na námestí - Prievidza (19. 6. 2018)

 

Koncert Mirabellské záhrady Salzburg - videoskratka

 

Chrámový koncert - Kostol Sv. Márie Bazilej - videoskratka

 

Koncert Námestie Hallstatt - videoskratka

 

Aj toto sme videli a zažili...

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Cieľom tohto projektu je propagácia slovenskej kultúry a hudobných telies (DSZ Liberi cantantes, Musica nostra, Orchester ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza, SUBINA).

V rámci vystúpení chceme sprostredkovať tvorbu slovenských autorov,  najmä prievidzského rodáka – hudobného skladateľa Ladislava Stančeka - diela pre spevácke zbory a orchester (úpravy slovenských ľudových piesní).

Dôležitým prínosom do ďalšieho hudobno-umeleckého života školy je získanie nových hudobno-zážitkových podnetov pre členov speváckych zborov, orchestra a Súboru bicích nástrojov (SUBINA), obohatenie ich koncertnej činnosti a rozšírenie kultúrno-umeleckého rozhľadu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL

FOND NA PODPORU UMENIA

SUPPORTED USING PUBLIC FUNDING BY SLOVAK ARTS COUNCIL

 

fpu_logo1_modre-300x144.jpg

----------------------------------------------------------------------

Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORILO

MESTO PRIEVIDZA

SUPPORTED USING PUBLIC FUNDING BY TOWN OF PRIEVIDZA

erb-mesta.jpg

 

FINANČNE PODPORILO ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ZUŠ L. STANČEKA V PRIEVIDZI

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

PLÁNOVANÉ KONCERTY

 

SALZBURG - Mirabellgarten – sobota, 16. jún  2018 o 10.00h - 11.30h

► web stránka mesta Salzburg

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BAZILIEJ - Chrámový koncert – nedeľa, 17. jún  2018 o 16.00h - 17.30h

► video - Bazilej

 

chramovy-koncert-basel-svk.jpg

► plagát v anglickom jazyku

► plagát v nemeckom jazyku

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MNÍCHOV- Kostol Sv. Jána Nepomuckého – utorok, 19. jún  2018 o 10.00h - 11.00h

► web stránka mesta Mníchov

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ÚČINKUJÚ:

 

DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR LIBERI CANTANTES

Liberi Cantantes Children’s Choir

DSZ  Liberi cantantes vznikol v školskom roku 2011/12 pri Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka v Prievidzi. Tvoria ho žiaci školy študujúci  hru na rôzne hudobné nástroje-klavír, spev, husle, flauta. Zbor sa venuje spevu a capella i so sprievodom klavíra. Repertoár tvoria spevy gregoriánskeho chorálu i iná sakrálna hudba, tvorba pre deti súčasných slovenských i svetových autorov a úpravy slovenských ľudových piesní. Zbor účinkuje na vianočných koncertoch, na výchovných koncertoch pre žiakov základných škôl, na chrámových koncertoch. Na celoslovenskej súťaži detských speváckych zborov v roku 2015 získal Cenu za hlasovú kultúru.

Zbor diriguje Zuzana Haragová, klavírna spolupráca Alžbeta Mayerová.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORCHESTER ZUŠ  LADISLAVA STANČEKA

Ladislav Stanček Art School Orchestra

Orchester ZUŠ je najreprezentatívnejším hudobno-inštrumentálnym telesom školy. V r. 1955 vznikol na pôde školy sláčikový orchester, ku ktorému sa neskôr pripojila dychová sekcia a tým sa orchester zmenil na symfonický.  

Orchester pravidelne účinkuje aj na verejných koncertoch (vianočných, novoročných, slávnostných), pri bohoslužbách počas Vianoc a Veľkej noci  a na výchovných koncertoch pre stredné, základné a materské školy.

Reprezentoval školu i mesto na rôznych súťažiach v kategórii sláčikových a komorných orchestrov, nahrával pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas. Predstavil sa poslucháčom nielen v okolí Prievidze, ale i v iných slovenských mestách, v Českej republike, Poľsku i Rakúsku (Viedeň).

Súčasťou repertoáru orchestra sú skladby klasické i moderné, hudobné rozprávky a iné žánre. S orchestrom spolupracujú sólisti z radov učiteľov alebo žiakov školy, prípadne prizvaní hostia.

Dirigentom orchestra je Ing. Ján Glos.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÁMSKA VOKÁLNA SKUPINA MUSICA NOSTRA

Musica Nostra Ladies Ensemble

Dámska vokálna skupina Musica nostra vznikla pred troma rokmi na pôde ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi ako spontánna túžba (prevažne) pedagogičiek školy vokálne sa vyjadriť. Umeleckou vedúcou je Zuzana Haragová. Teleso sa venuje interpretácii starej hudby a capella, ale i úpravám ľudových piesní, spirituálov a hudbe 20. a 21. storočia.  Skupina inklinuje aj ku kvalitnej jazzovej a populárnej piesni.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBINA – SÚBOR BICÍCH NÁSTROJOV

SUBINA Percussion Ensemble

Členmi súboru sú hlavne žiaci oddelenia bicích nástrojov, ale i žiaci iných hudobných oddelení a výnimočne v ňom hosťujú i absolventi školy. Repertoár súboru tvoria zväčša autorské a prearanžované skladby veselého a optimistického charakteru s využitím rôznych perkusívnych a melodických bicích nástrojov. Súbor v roku 2012 účinkoval na festivale  Pohoda v Trenčíne, pravidelne účinkuje na festivale Fúzie.  V tomto roku súbor obsadil 1. miesto v zlatom pásme súťaže  ZUŠ v hre na bicích nástrojoch – Borákova Prievidza 2018.

Súbor vedie Peter Krško.