Choď na obsah Choď na menu
 


PRIEVIDZA SPIEVA

Pravidelne - každé dva roky – sa naše mesto stáva hostiteľom medzinárodného  festivalu speváckych zborov Prievidza spieva, ktorá má svoj významný kredit nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Vznik tejto tradície podnietila spomienka na zakladateľku a zbormajsterku DSZ Úsmev pani učiteľku Magdalénu Orlíkovú. 

Vyhlasovateľom festivalu je mesto Prievidza a hlavným organizátorom Základná umelecká škola Ladislava Stančeka v Prievidzi.  


 

ilustracna-kresba.jpg

História tohto festivalu sa začala písať v r. 1992.Okrem    pravidelne spievajúcich zborov nášho regiónu, sa počas histórie prehliadky zúčastnilo 42 hosťujúcich  zborov, čo predstavuje viac ako 1670 účinkujúcich. Prehliadku svojím spevom obohatili nielen zbory zo Slovenska ( Banská Bystrica, Bojnice, Bratislava, Banská Bystrica, Handlová, Humenné, Kanianka, Košice, Lipany, Nitrianske Pravno,  Nitrianske Rudno, Poprad, Spišská Nová Ves, Trenčín, Žilina ),  ale aj zo zahraničia - Česká republika, Bulharsko, Estónsko, Poľsko, Slovinsko, Rusko, Francúzsko, Bielorusko, Srbsko a Maďarsko.Slávnostnú atmosféru festivalu umocňuje aj spolupráca so Školským orchestrom ZUŠ Ladislava  Stančeka Prievidza.

Medzi vzácnych hostí patrili a patria Prof. PaedDr. Eva Michalová CSc., Dr. Štefan Klimo a hudobní skladatelia - Zdenko Mikula, Juraj Hatrík, Belo Felix, Igor Bázlik a mnohí ďalší.

Festival tvoria koncerty - Otvárací, Sakrálny a záverečný koncert - Zbory zborom.  

 

lf.jpg

 

ŠTATÚT MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU SPEVÁCKYCH ZBOROV   

     PRIEVIDZA SPIEVA

plaga--t-ideovy-ps-2014-copy.jpg

program-ps-2014-copy.jpg

 

Príspevky

PRIEVIDZA SPIEVA 2014

 
30. 4. 2014 | Rubrika: PRIEVIDZA SPIEVA