Choď na obsah Choď na menu
 


ODBORY

Základná umelecká škola Ladislava  Stančeka Prievidza kladie základy hudobnosti, vytvára príležitosti pre kultivované muzicírovanie a aktívne počúvanie, vnímanie a prežívanie hudby, dáva možnosť svojim žiakom rozvíjať estetické a výtvarné cítenie, objavovať seba, svet i svoje miesto v ňom, uplatňovať lásku k tanečnému i literárno-dramatickému prejavu.

 Poskytuje vzdelanie najmä žiakom mladšieho a staršieho školského veku ZŠ, študentom stredných skôl, vysokých škôl, ale i žiakom predškolského veku (5 ročné deti), či dospelým (štúdium popri zamestnaní).

Je plneorganizovanou školou, t. j. žiaci si rozvíjajú svoje umelecké schopnosti a zručnosti v 4 odboroch:                                  

 

Ø  hudobný odbor

Ø  výtvarný odbor

Ø  literárno-dramatický odbor

Ø  tanečný odbor

 

Rubriky

TANEČNÝ ODBOR

Príspevkov: 0

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Príspevkov: 0

VÝTVARNÝ ODBOR

Príspevkov: 0

HUDOBNÝ ODBOR

Príspevkov: 0