Choď na obsah Choď na menu
 


POZVÁNKY

 

PRIPRAVUJEME  2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VŠETKY KONCERTY A AKTIVITY ZUŠ SA USKUTOČNIA PRI DODRŽANÍ AKTUÁLNYCH PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ A USMERNENÍ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE K PANDEMICKEJ SITUÁCII V OKRESE PRIEVIDZA
 

V týždni od 11. 10. 2021 - 17. 10. 2021 je okres PRIEVIDZA naďalej  v ORANŽOVEJ FÁZE - stupeň OSTRAŽITOSTI

V týždni od 18. 10. 2021 - 24. 10. 2021 je okres PRIEVIDZA  v ČERVENEJ FÁZE - I. stupeň OHROZENIA

 
Rodič predkladá pri nástupe do ZUŠ  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Je potrebné
odovzdať ho triednemu učiteľovi pri prvom vstupe do ZUŠ (v termíne od 13. 9. 2021). Vyhlásenie je prístupné na web stránke a aj v tlačenej podobe pri vstupe do školy - hlavná budova ZUŠ, Pavilón A.
 
 
► ŠKOLSKÝ SEMAFOR aktualizovaný k 31. 08. 2021
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OKTÓBER 2021