Choď na obsah Choď na menu
 


STANČEKOVA PRIEVIDZA


Súťažná prehliadka má charakter jednokolovej súťaže, ktorá je orientovaná pre žiakov ZUŠ.
Cieľom prehliadky je priblížiť vokálnu tvorbu prievidzského hudobnéhoskladateľa prof. Ladislava Stančeka ( 7. 2. 1898 – 15. 4. 1979 ), slovenských skladateľov ako aj   významné tvorivé osobnosti európskeho a svetového významu.

Poslaním prehliadky je ďalej podnecovať odborný a umelecký rast  interpretačných kvalít vokálneho prejavu a  konfrontovať výsledky jednotlivých pedagogických osobností.

Vekové kategórie:    

A  kategória:   7 -  9 rokov :      2 piesne, z toho 1 ľudová (v úprave hudobného skladateľa, s klavírnym sprievodom)                        

B  kategória:  10 - 12 rokov :    1 ľudová (v úprave hudobného skladateľa, s klavírnym sprievodom), 1 umelá pieseň                        

C  kategória: 13 - 16 rokov :    2 piesne, z toho 1 od L. Stančeka a 1 umelá                       

D kategória:  17-  23 rokov :    2 skladby, z toho 1 od L. Stančeka

E kategória:   23 -30 rokov :    2 skladby rôznych štýlových období( barok, klasicizmus, romantizmus 20 a 21. storočie)

 

Súťažné výkony hodnotí 3 členná odborná porota, ktorej členmi sú pedagógovia ZUŠ a konzervatórií.

V každej kategórii sa udeľuje bronzové, strieborné a zlaté pásmo (v zlatom pásme prvé tri miesta). Porota má právo niektorú z cien neudeliť.

Ak v minulom ročníku obsadil súťažiaci 1. miesto, v tomto ročníku sa musí prihlásiť o kategóriu vyššie.

Porota má právo niektorú z cien neudeliť.  

 Spev zpamäti je podmienkou, poradie piesní si určí súťažiaci. Korepetítora si zabezpečí vysielajúca škola.

 

► Notový materiál s piesňami Ladislava Stančeka na stiahnutie tu

 

 

 

spl.jpg

 

 

 

Príspevky

Ladislav Stanček - piesne

 
10. 2. 2017 | Rubrika: STANČEKOVA PRIEVIDZA

23. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ STANČEKOVA PRIEVIDZA 2023

 
23. 12. 2022 | Rubrika: STANČEKOVA PRIEVIDZA

23. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ STANČEKOVA PRIEVIDZA 2020 - neuskutočnilo sa

 
26. 11. 2019 | Rubrika: STANČEKOVA PRIEVIDZA

22. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ STANČEKOVA PRIEVIDZA 2019

 
18. 12. 2018 | Rubrika: STANČEKOVA PRIEVIDZA

21. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ Stančekova Prievidza 2018

 
11. 12. 2017 | Rubrika: STANČEKOVA PRIEVIDZA

20. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ Stančekova Prievidza 2017

 
24. 1. 2017 | Rubrika: STANČEKOVA PRIEVIDZA

19. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ Stančekova Prievidza 2016

 
16. 1. 2016 | Rubrika: STANČEKOVA PRIEVIDZA

18. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ Stančekova Prievidza 2015

 
12. 1. 2015 | Rubrika: STANČEKOVA PRIEVIDZA

17. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ Stančekova Prievidza 2014

 
17. 1. 2014 | Rubrika: STANČEKOVA PRIEVIDZA

16. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ STANČEKOVA PRIEVIDZA 2013

 
10. 2. 2017 | Rubrika: STANČEKOVA PRIEVIDZA