Choď na obsah Choď na menu
 


HISTORICKÉ MEDZNÍKY

Šk. rok 1939/40 - Založenie súkromnej hudobnej školy Alžbetou Papovou  

                              (Výnos MŠ - NO č. 146.711/39 - IV/zo dňa 31. októbra 1939) 

14. apríl 1943    - Zriadenie Mestskej hudobnej školy

Šk. rok 1950/51 - Mestský hudobný ústav

Šk. rok 1951/52 - Poštátnenie hudobného školstva (vznik Základnej hudobnej školy)

Šk. rok 1955/56 - Založenie sláčikového orchestra

Šk. rok 1960/61 - Vznik Ľudovej školy umenia (Školský zákon č. 2035/61- 1./2)

15. marec 1963 - Založenie výtvarného odboru

Šk. rok 1983/84 - Založenie dychového orchestra

Šk. rok 1983/84 - Založenie tanečného odboru

Šk. rok 1984/85 - Založenie literárno-dramatického odboru

Šk. rok 1984/85 - Založenie orchestra ľudových nástrojov

Šk. rok 1987/88 - Založenie DSZ Priebojček

Šk. rok 1990/91 - Vznik Základnej umeleckej školy (Vyhláška MŠ SR č. 477/1990)

Šk. rok 1991/92 - ZUŠ zriaďovateľkou DSZ Úsmev

Šk. rok 1993/94 - Nová účelová budova školy

22. jún 1994 - Prepožičanie čestného názvu MŠ SR - Základná umelecká škola Ladislava Stančeka

1. január 2002 - Získanie právnej subjektivity


1. júl 2002   Zriaďovateľom školy sa stáva  Mesto Prievidza

Šk. rok 2002/03 - Obnovenie činnosti akordeónového súboru

Šk. rok 2004/05 - Založenie gitarového súboru

Šk. rok 2006/07 - Založenie súboru bicích nástrojov

Šk. rok 2006/07 - Založenie Súboru populárnej hudby

Šk. rok 2008/09 - Založenie Súboru zobcových fláut

Šk. rok 2008/09 - Obnovenie činnosti prípravného sláčikového orchestra

Šk. rok 2011/2012 – vznik DSZ Liberi cantantes

Šk. rok 2011/2012 – Založenie Prípravného dychového súboru, na činnosť ktorého nadviazal v šk. roku 2017/2018 Dixieland

Šk. rok 2018/2019 - Založenie Big Bandu

Šk. rok 2022/2023 - Založenie Odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby (Uznesenie MSZ č. 237/22)