Choď na obsah Choď na menu
 


RADA ŠKOLY

ZLOŽENIE  Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi 

na funkčné obdobie 2016 – 2020  na základe tajných volieb vykonaných dňa 20.04.2016 v ZUŠ LS v Prievidzi

 

Delegovaní členovia RŠ za mesto Prievidza 

zvolení na ustanovujúcom MsZ dňa 03.12.2018 na roky 2018 – 2022 ) :

Helena Dadíková, poslankyňa MsZ, predsedníčka RŠ

Katarína Čičmancová, poslankyňa MsZ                    

Mgr. Beáta Révayová, neposlankyňa,  zamestnankyňa mesta 

 Juraj Polák, člen Komisie starostlivosti o obyvateľov pri MsZ

                                             

Členovia RŠ za pedagogických zamestnancov

( zvolení pedagogickými zamestnancami ZUŠ dňa 30.03.2016 na roky 2016 – 2020):

Mgr. Peter Krško, učiteľ, podpredseda rady školy 

Mgr.Lucia Vrtelová, učiteľka  (od 11. 10. 2017)

                                            

Členka  RŠ za nepedagogických zamestnancov

(zvolená nepedagogickými zamestnancami ZUŠ dňa 30.03.2016 na roky 2016 – 2020):

Ing. Jana Mihálová, zapisovateľka rady školy

                                                                               

Členovia RŠ za rodičov

( zvolení rodičmi detí navštevujúcich ZUŠ dňa 22.03.2016 na roky 2016 – 2020 ):

Ing. Monika Budd                                                                                   

Branislav Daubner                                                                                   

Stanislav Granec                                                                                     

JUDr. Pavel Zajac     

                                                                              

Do mestskej školskej rady  boli dňa 20.04.2016 navrhnutí : Mgr. art. Anton Bakyta, riaditeľ ZUŠ LS, Helena Dadíková, predsedníčka RŠ,  Branislav Daubner, člen RŠ a predseda ZR

Ustanovujúce  zasadnutie Mestskej školskej rady (ďalej len MsŠR) v Prievidzi sa uskutočnilo dňa 27. mája 2016

Za predsedníčku MsŠR bola zvolená nominantka RŠ pri ZUŠ L. Stančeka Helena Dadíková.

Za zapisovateľku bola zvolená členka RŠ pri ZUŠ L. Stančeka Mgr. Beáta Révayová.

 

 

 

Príspevky

Výročné správy o činnosti Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi

 
27. 8. 2015 | Rubrika: RADA ŠKOLY

Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi

 
26. 11. 2013 | Rubrika: RADA ŠKOLY

Štatút Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi

 
26. 11. 2013 | Rubrika: RADA ŠKOLY