Choď na obsah Choď na menu
 


RADA ŠKOLY


ZLOŽENIE RADY ŠKOLY pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza

na funkčné obdobie 2020 – 2024

od ustanovujúceho zasadnutia konaného dňa 24.06.2020  v ZUŠ LS v Prievidzi

 

Delegovaní členovia RŠ za mesto Prievidza

Katarína Čičmancová, poslankyňa MsZ (dňa 03.12.2018 na ustanovujúcom MsZ pre roky 2018 – 2022 zvolená ako zástupca zriaďovateľa)                                                        

 Helena Dadíková, poslankyňa MsZ, predsedníčka RŠ   (dňa 03.12.2018 na ustanovujúcom MsZ pre roky 2018 – 2022 zvolená ako zástupca zriaďovateľa)                                                         

Juraj Polák,  neposlanec, obyvateľ mesta  (dňa 03.12.2018 na ustanovujúcom MsZ pre roky 2018 – 2022 zvolený ako zástupca zriaďovateľa)                                                          

Ing. Beáta Révayová, zamestnanec MsÚ (dňa 03.12.2018 na ustanovujúcom MsZ pre roky 2018 – 2022 zvolená ako zástupca zriaďovateľa)                                                           

    

Členovia RŠ za pedagog. zamestnancov  - zvolení dňa 11.03.2020 na roky 2020 - 2024 

Mgr. Peter Krško, učiteľ HO, podpredseda RŠ                                                                    

Mgr. Lucia Vrtelová, učiteľka VO      

                                                      

Člen RŠ za nepedagogických zamestnancov – zvolená dňa 11.03.2020 na roky 2020 - 2024

Ing. Jana Mihálová, ekonómka ZUŠ LS, zapisovateľka RŠ

                                                   

Členovia RŠ za rodičov – zvolení dňa 10.03.2020 na roky 2020 – 2024

Ing. Monika Budd                                                                                         

Branislav Daubner, predseda ZR, delegovaný do Mestskej školskej rady za rodičov 

Ing. Monika Fialková                                                                                             

Ing. Roman Veselý                               

                                                                              

 

 

 

 

 

Príspevky

Výročné správy o činnosti Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi

 
27. 8. 2015 | Rubrika: RADA ŠKOLY

Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi

 
26. 11. 2013 | Rubrika: RADA ŠKOLY

Štatút Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi

 
26. 11. 2013 | Rubrika: RADA ŠKOLY