Choď na obsah Choď na menu
 


RADA ŠKOLY

RADA ŠKOLY
ZLOŽENIE RADY ŠKOLY pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza

na funkčné obdobie 2020 – 2024

od ustanovujúceho zasadnutia konaného dňa 24.06.2020  v ZUŠ LS v Prievidzi

doplnené o delegovaných členov dňa 21. 11. 2022 na ustanovujúcom MsZ na obdobie 2022– 2026

 

Delegovaní členovia RŠ za mesto Prievidza

Katarína Čičmancová, poslankyňa MsZ (dňa 21. 11. 2022 na ustanovujúcom MsZ pre roky 2022– 2026 zvolená ako zástupca zriaďovateľa)                                                        

Helena Dadíková, poslankyňa MsZ, predsedníčka RŠ   (dňa 21. 11. 2022 na ustanovujúcom MsZ pre roky 2022– 2026 zvolená ako zástupca zriaďovateľa) 

                                                        

MgA. Martina Polievková, ArtD., poslankyňa MsZ (dňa 21. 11. 2022 na ustanovujúcom MsZ pre roky 2022– 2026 zvolená ako zástupca zriaďovateľa) 

Ing. Beáta Révayová, zamestnanec MsÚ (dňa 21. 11. 2022 na ustanovujúcom MsZ pre roky 2022– 2026 zvolená ako zástupca zriaďovateľa) 

   

Členovia RŠ za pedagog. zamestnancov  - zvolení dňa 11.03.2020 na roky 2020 - 2024 

Mgr. Peter Krško, učiteľ HO, podpredseda RŠ                                                                    

Mgr. Lucia Vrtelová, učiteľka VO      

                                                      

Člen RŠ za nepedagogických zamestnancov – zvolená dňa 11.03.2020 na roky 2020 - 2024

Ing. Jana Mihálová, ekonómka ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza, zapisovateľka RŠ

                                                   

Členovia RŠ za rodičov – zvolení dňa 10.03.2020 na roky 2020 – 2024

Branislav Daubner, predseda ZR, delegovaný do Mestskej školskej rady za rodičov 

Ing. Monika Fialková    

Ing. Roman Veselý                                                                                         

Ing. Ľubomír Wäldl

                                                                              

 

 

 

 

 

Príspevky

Výročné správy o činnosti Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi

 
27. 8. 2015 | Rubrika: RADA ŠKOLY

Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi

 
26. 11. 2013 | Rubrika: RADA ŠKOLY

Štatút Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi

 
26. 11. 2013 | Rubrika: RADA ŠKOLY