Choď na obsah Choď na menu
 


ŠKOLSKÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA V HRE NA SLÁČIKOVÝCH NÁSTROJOCH

Podmienky súťaže

 

  • súťaž je určená pre žiakov ZUŠ Ladislava Stančeka  Prievidza
  • súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci sláčikového oddelenia
  • hra spamäti je podmienkou
  • súťažiaci si pripravia jednu, prípadne dve ľubovoľné skladby

 

Hodnotenie

 

  • výkony súťažiacich posudzuje odborná porota
  • súťažiaci sa umiestňujú v pásmach 
  • porota určí laureáta súťaže, môže určiť laureáta kategórie a má právo udeliť zvláštne ocenenia
  • rozhodnutie poroty je konečné

 

Kategórie a požiadavky

 

I.   KATEGÓRIA  

- žiaci prvého a druhého ročníka primárneho vzdelávania

 

II.  KATEGÓRIA  

- žiaci tretieho a štvrtého ročníka primárneho vzdelávania

 

III. KATEGÓRIA  

- žiaci prvého a druhého ročníka nižšieho sekundárneho vzdelávania

 

IV.  KATEGÓRIA 

- žiaci tretieho a štvrtého ročníka nižšieho sekundárneho vzdelávania

 

V.  KATEGÓRIA   

- žiaci druhého stupňa, ktorí pokračujú v štúdiu po ukončení prvého stupňa

 

VI.  KATEGÓRIA 

- žiaci druhého stupňa, ktorí neabsolvovali prvý stupeň a žiaci prvého stupňa, ktorí začali štúdium neskôr

 

Príspevky

4. ROČNÍK ŠKOLSKEJ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY V HRE NA SLÁČIKOVÝCH NÁSTROJOCH+CIMBAL

 

3. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY ŽIAKOV SLÁČIKOVÉHO ODDELENIA

 

2. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY ŽIAKOV SLÁČIKOVÉHO ODDELENIA

 

1. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY ŽIAKOV SLÁČIKOVÉHO ODDELENIA