Choď na obsah Choď na menu
 


ŠKOLNÉ

ÚPRAVA VÝŠKY MESAČNÝCH PRÍSPEVKOV NA ÚHRADU NÁKLADOV NA ŠTÚDIUM
V ZUŠ LADISLAVA STANČEKA PRIEVIDZA V ŠK. ROKU 2022/2023

 

 

Od 1. 1. 2023 ZMENA VÝŠKY PRÍSPEVKU  na čiastočnú úhradu nákladov

spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole Ladislava  Stančeka

zriadenej mestom Prievidza

►KLIK

 

 

 

Prosíme rodičov uhrádzať príspevok  mesačne do 10.dňa v mesiaci  /max. polročne - t.j. 5 mesiacov spolu / a to  výlučne bankovým prevodom.  

Pre správnu identifikáciu platby je nutné uviesť:

1/  variabilný symbol  žiaka /VS/ - tento údaj žiak dostane od triedneho učiteľa

2/  doplňujúci údaj: meno žiaka, za ktorého je platba realizovaná.

Ďakujeme.