Choď na obsah Choď na menu
 


VÝTVARNÝ ODBOR

Druhý najstarší odbor na škole za dobu svojej skoro päťdesiatročnej existencie zaznamenal bohatú a pestrú činnosť a prešiel viacerými obsahovými premenami. História odboru sa začala písať 15. marca 1963 a jeho prvým učiteľom bol akad. mal. Ľudovít Štrompach. Neskôr v odbore pedagogicky pôsobili akad. mal. M. Štrompachová, Mgr. Ľ. Tabačková, Mgr. Ľ. Zurianová-Dimunová, I. Chylová, akad. sochár. J. Priehoda, Mgr. J. Keselyová-Krnáčová, Mgr. A. Hudecová-Sluková, Mgr. A. Včelíková, akad. mal. R. Cigánik, MgA. E. Jakubisová, Mgr. A. Stratený. Dnes výtvarné umenie vyučujú Mgr. O. Cipov, Mgr. V.  Ľahká,  Mgr. A. Sluková a Mgr. L. Vrtelová .

Základným princípom pri rešpektovaní autentických zážitkov a skúseností žiakov sa stala vo výtvarnej výchove tvorivosť. Žiaci v procese učenia od prvých spontánnych reakcií v mladšom veku sa v staršom veku učia tvorivo myslieť a hľadať vlastnú cestu k riešeniu výtvarných úloh. Súčasťou vyučovania na našej škole sa stali projekty, ktorých zmyslom je, aby žiaci pri riešení úloh založených na vnútornej logickej nadväznosti a nachádzaní najrozličnejších ciest výtvarného vyjadrenia k východiskovému námetu, začali chápať zodpovednosť za vzťah k životu a k prírode a zároveň si obohatili svoje výtvarné myslenie.

Žiaci výtvarného odboru sa svojou tvorbou zúčastňujú mnohých výtvarných súťaží a prehliadok a tak šíria dobré meno svojej škole, mestu i celému Slovensku. Sú držiteľmi viacerých hlavných cien, čestných uznaní, veľkého množstva ocenení, medailí a diplomov z celoslovenských i medzinárodných súťaží. Svoju tvorbu predstavujú pravidelne nielen v škole (výstavy inštalované vo vnútorných priestoroch ZUŠ), ale i v Galérii RKC, v MsKS Bojnice, na Zámku Bojnice aj v Hornonitrianskom múzeu.

Mnohí z absolventov výtvarného odboru sú výkonnými výtvarníkmi a podieľajú sa na súčasnej podobe moderného slovenského výtvarníctva. Našim jediným cieľom však nie je vychovať len výkonného profesionála. Sme presvedčení, že vzdelávanie výtvarnou tvorbou napomáha aj tomu, aby každý absolvent neskôr hoci v profesii, ktorá priamo nesúvisí s výtvarnou činnosťou, bol schopný hľadať neobvyklé riešenie a riešiť problémy kreatívne.

 

 ► NÁŠ VÝTVARNÝ ODBOR NA FACEBOOKU

 

 

 

 

 

lajci333.jpg

vo-toys.jpg

 

  K 50. výročiu založenia výtvarného odboru

 

tvorivost.jpg

 

vytvarny-odbor---absolventska-vystava-2012.jpg

 

 VIAC FOTO VÝTVARNÉHO ODBORU