Choď na obsah Choď na menu
 


ŽIACI 1. a 2. ročníka PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA (1/PV a 2/PV)

OPAKOVANIE  1. ROČNÍK PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

► kvíz 1 PV/1                                   ► správne odpovede kvíz 1 PV/1

OPAKOVANIE  2. ROČNÍK PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

► kvíz 2 PV/1                                   ► správne odpovede kvíz 2 PV/1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

tajničky, osemsmerovka

►rôzne hry - doplňovačky, osemsmerovka, vyfarbovanie 2/PV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUDOBNÉ NÁSTROJE

►ako sa vyrábajú husle - cz

►ako sa vyrábajú husle - článok, postup

HUDOBNÉ NÁSTROJE - PREHĽAD - ► delenie, príklady, tajnička

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZOPAKUJME SI:

►zvuky, vlastnosti tónu, nota, notová osnova, kľúč, pomocné čiary, oktávy, hudobná abeceda, hodnoty nôt a pomlčiek, bodka pri note

►noty v husľovom a v basovom kľúči

►legato, ligatura, staccato

►dynamika - dynamické značky

►základné intervaly - poradie, delenie, tvorenie 2/PV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PREZENTÁCIE:

►Hudba a príroda

►Gitara a lutna (všimni si podobnosti i odlišnosti)

►Kontrasty v hudbe

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

NAUČME SA:

►takt, taktové označenie, predtaktie, rytmické príklady