Choď na obsah Choď na menu
 


Jún 2019

21. júna 2019  o 16:30h Koncertná sála školy     

SLÁVNOSTNÉ VYRADENIE ABSOLVENTOV  

► foto

 

Videoskratka - Slávnostné vyradenie absolventov

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

20. júna 2019  o 17:00h Koncertná sála školy     

KONCERT JAZZ A POP HUDBY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. júna 2019  o 17:00h Koncertná sála školy                      

KONCERT VIKTORY

- koncert skupiny Viktory a pozvaných hostí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. júna 2019 o 18:00h KaSS Prievidza                   

SLÁVNOSTNÝ KONCERT K 80. VÝROČIU ZALOŽENIA

spojený so Záverečným koncertom VII. ročníka Európskeho festivalu umeleckého školstva

► viac o slávnostnom koncerte

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. júna 2019  o 17:00h Koncertná sála školy      

KONCERT ZUŠ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. júna 2019 o 19:15h Kostol Najsv. Trojice kláštora Piaristov Prievidza                 

ORGANOVÝ KONCERT

- účinkovali žiaci organovej triedy ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza a pozvaní hostia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- 5. júna 2019   13:30 – 17:30h    ZUŠ Ladislava Stančeka                                                           

ZÁPIS ŽIAKOV – PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO VŠETKÝCH ODBOROV

 - hudobný a tanečný odbor – hlavná budova ZUŠ, literárno-dramatický odbor – Pavilón A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORGANIZOVANÉ AKCIE:

4. júna 2019 o 11:00h Koncertná sála ZUŠ

POKRVNÍ BRATIA – výchovný koncert pre ZŠ Koš

-----------------------------------------------------------------------------------------------

VÝSTAVA - Priestory ZUŠ (hlavná budova)                         

ZRKADLO MINULOSTI

– výstava k 80. výročiu založenia školy    

-----------------------------------------------------------------------------------------------                                            

ABSOLVENTI 2019

– vernisáž výstavy: vestibul hlavnej budovy ZUŠ 21. 6. 2019 o 16:00h

► foto

-----------------------------------------------------------------------------------------------

AKCIE, KTORÉ ZUŠ SPOLUORGANIZOVALA:

13. júna 2019 o 17:00h Koncertná sála ZUŠ         

Slávnostný otvárací koncert

– VII. ročník Európskeho festivalu umeleckého školstva

► foto

-----------------------------------------------------------------------------------------------

14. 6. 2019 o 9:00h Koncertná sála ZUŠ 

Slávnostný koncert

12. národný stupeň európskeho dňa rodičov a škôl spojený s oceňovaním rodičov, pedagógov, žiakov

► foto

-----------------------------------------------------------------------------------------------

14. 6. 2019 o 12:00h Rímskokatolícky farský kostol sv. Bartolomeja apoštola      

Slávnostná sv. omša  

►foto

-----------------------------------------------------------------------------------------------

14. 6. 2019 o 15:30h KaSS Prievidza - Bábková sála

Hudobný pozdrav 

účinkovali žiaci a učitelia zahraničných umeleckých škôl

►foto

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TRIEDNE VEČIERKY:

Koncertná sála školy

12. júna 2019 o 16:30 h – bicie nástroje (tr. uč. Mgr. Peter Krško), pozauna (tr. uč. Mgr. art. Anton Bakyta)

6. júna 2019 o 17:00 h –   klavír (tr. uč. Eva Balagová, DiS. art.)

5. júna 2019 o 16:30 h – gitara, kontrabas (tr. uč. Boris Korec, DiS. art.), gitara (tr. uč. Jakub Vida, DiS. art.)

4. júna 2019 o 17:00 h –   spev (tr. uč. Katarína Šotnárová, DiS. art.)

Malá koncertná sála (II. poschodie)

20. júna 2019 o 17:00 h - klavír (tr. uč. Mgr. art. Zuzana Haragová)