Choď na obsah Choď na menu
 


FESTIVAL KOMORNEJ HUDBY - ČADCA 2022

videoskratka

Dňa 7. 6. 2022  dva spevácke zbory – Prípravný detský spevácky zbor LIBERI CANTANTES MINOR a Detský spevácky zbor LIBERI CANTANTES - Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka Prievidza úspešne reprezentovali svoju školy, ale i Mesto Prievidza na  FESTIVALE KOMORNEJ HUDBY V ČADCI, ktorý sa tento rok konal v dňoch 6. – 9. júna 2022.

 

Festival organizuje ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci každoročne začiatkom júna (pondelok - štvrtok) s podporou zriaďovateľa školy Mesta Čadca, v spolupráci s Domom kultúry v Čadci.

 

Festival je určený pre žiakov a absolventov základných umeleckých škôl, ktorí nie sú študentmi a  absolventmi škôl pripravujúcich profesionálnych hudobníkov, s  vekovým obmedzením do 25 rokov (v deň festivalu)

Festival je medzinárodný. Priebeh festivalu sledujú festivalové rady, ktorým predsedajú garanti kategórií. Festivalové rady zaradia jednotlivé výkony do zlatého, strieborného a bronzového pásma, prípadne môžu navrhnúť za mimoriadny výkon udelenie festivalovej ceny. 

Festivalové dni patria jednotlivým speváckym a nástrojovým zoskupeniam – , komorné spevácke zoskupenia a zbory, štvorručná klavírna hra, sláčikové zoskupenia, gitarové zoskupenia, zoskupenia drevených a plechových dychových nástrojov.

Členmi festivalovej rady sú pedagógovia slovenských konzervatórií, ZUŠ a výkonní umelci známi nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Porota ocenila výkony všetkých súťažiacich, pochválila vysokú úroveň a kvalitu pripravenosti speváckych zoskupení a vyjadrila presvedčenie, že i v tejto náročnej dobe sa budú pedagógovia i žiaci naďalej venovať spoločnému spievaniu a zborovému umeniu nielen v oblasti populárneho spevu, ale i klasického spevu.

Okrem krásnych ocenení si naše zbory a zúčastnení pedagógovia odniesli aj zážitky v podobe návštevy Starej Bystrice – námestie, orloj, strojovňa orloja, Kostola v obci Radôstka, či vyhliadky na okolie Terchovej (socha Jánošíka).

OCENENIA:

 

Prípravný detský spevácky zbor LIBERI CANTANTES MINOR – kategória KLASICKÝ KOMORNÝ SPEV – BRONZOVÉ PÁSMO

Dirigentka: Mgr. art. Zuzana Haragová

Klavírna spolupráca: Mgr. Jana Chudá, DiS. art.

 

Detský spevácky zbor LIBERI CANTANTES – kategória KLASICKÝ KOMORNÝ SPEV – ZLATÉ PÁSMO s pozvaním na Koncert laureátov festivalu

Dirigentka: Mgr. art. Zuzana Haragová

Klavírna spolupráca: Mgr. Jana Chudá, DiS. art.

Súťažný program:

D.  Moore: Agnus Dei (sólo husle: Alena Melišková)

L.  Stanček: Biela holubienka

 

Detský spevácky zbor LIBERI CANTANTES – kategória POPULÁRNY KOMORNÝ SPEV – ZLATÉ PÁSMO s pozvaním na Koncert laureátov festivalu  a špeciálna CENA ZA SÚHRU A ZAUJÍMAVÉ OBSADENIE.

Dirigentka: Mgr. art. Zuzana Haragová

Klavírna spolupráca: Mgr. Jana Chudá, DiS. art.

Súťažný program:

B. Chilcott: Can you hear me?

V. C. Johnson: Kuimba

Hudobná spolupráca: žiaci oddelenia bicích nástrojov ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza


►viac foto - PDSZ LIBERI CANTANTES MINOR

►viac foto - DSZ LIBERI CANTANTES

►viac foto - zážitky - Orloj Stará Bystrica - Kostol Radôstka - Terchová