Choď na obsah Choď na menu
 


Deň učiteľov 2014 - ocenení pedagógovia školy

►Eva Balagová

            Pani Balagová vyučuje hru na klavíri v ZUŠ v Prievidzi od roku 1975, za ten čas vychovala mnohých aktívnych klavírnych umelcov, jej žiaci získavajú popredné ocenenia na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. K jej žiakom patrí aj v súčasnosti náš najúspešnejší klavírny virtuóz Maroš Klátik. Je vyhľadávaná a oceňovaná korepetítorka, spolupracuje s mnohými  vokálnymi a inštrumentálnymi umelcami či telesami, s ktorými sa zúčastňuje  rôznych festivalov v Európe aj USA.

 

Mgr. Peter  Krško 

            Pán Krško je aktívnym hudobníkom a učiteľom v Základnej umeleckej škole L. Stančeka. Je autorom Alternatívnych učebných osnov v predmete Hra na bicích nástrojoch, tiež bol vedúcim pracovnej skupiny pre tvorbu Štátneho vzdelávacieho programu pre študijné zameranie Hra na bicích nástrojoch. V roku 2007 založil súbor bicích nástrojov Subina, ktorý pravidelne reprezentuje školu na kultúrnych akciách organizovaných mestom, ale aj na celoslovenských hudobných festivaloch. V roku 2009 inicioval založenie festivalu Fúzie - festivalu nielen o jazze – na podporu tvorivého muzicírovania detí a mládeže. Patrí k významným organizátorom hudobného diania v našom regióne.

 

viac info i foto