Choď na obsah Choď na menu
 


SUBINA - súbor bicích nástrojov

 

 

Súbor založil v roku 2007 a i v súčasnosti vedie Peter Krško.
Hlavným zámerom zakladateľa, a zároveň samotnou filozofiou  súboru, je radosť z tvorivého muzicírovania neformálneho spoločenstva hudobníkov. Členmi súboru sú hlavne žiaci oddelenia bicích nástrojov, ale i žiaci iných hudobných oddelení a výnimočne v ňom hosťujú i absolventi školy.

Repertoár súboru tvoria zväčša prearanžované skladby veselého a optimistického charakteru, rôzneho zemepisného pôvodu, rôznych štýlových období, s využitím rôznych bicích, perkusívnych i melodických bicích nástrojov. Niektoré skladby sú aranžované profesionálnymi skladateľmi – aranžérmi, ale väčšina je upravená a zaranžovaná vedúcim a členmi súboru.    

Nástrojové obsadenie je rôzne podľa charakteru skladby a závislé na spôsobe jej  zaranžovania: xylofón, zvonkohra, tympany, bicia súprava, bonga, conga, guiro, maracas, cubase, cajon, templo-block, go-go bels, tamburína, claves, triangel ...
    Vyučovacie hodiny majú črty hudobnej dielne, v ktorej vládne uvoľnená ale koncentrovaná atmosféra. Po zvládnutí potrebných zručností a po dôkladnom pochopení a osvojení hudobného materiálu, sa od členov súboru vyžaduje tvorivý prístup k svojmu partu i celkovému aranžovaniu skladby. Pri tvorbe aranžmánov sa používa hudobný softwer na spoločne kreovanie elektronickej partitúry. Každý člen súboru je postupne poverovaný primeranými úlohami, prechádza jednotlivými nástrojmi a vždy nesie patričnú zodpovednosť za celkový výsledok práce a celkovú hru súboru. 

Súbor sa zúčastňuje interných a externých koncertných programov organizovaných školou. Spolupracuje so školským orchestrom, klávesovým súborom, súborom pop. hudby. Školu po prvý krát reprezentoval na koncerte  “Made in ZH“ v Žiari nad Hronom, ďalej pravidelne účinkuje na koncertoch ku dňu detí, na výchovných koncertoch, recitáloch bývalých absolventov, na jazzovom festivale Fúzie. V roku 2009 súbor na celoslovenskej súťaži ZUŠ v Banskej Bystrici v hre na bicích nástrojoch v kategórii komorná hra - súbory bicích nástrojov, obsadil prvé miesto v zlatom pásme. V roku 2012 účinkoval na festivale Pohoda. Subinu už pozná aj okruh poslucháčov rádia Devín. Pre rozhlasovú reláciu Zvonkohra nahrala niekoľko svojich skladieb. Často sa objavuje i na kultúrnych akciách organizovaných mestom.

     Vnútorná činnosť súboru bude naďalej postavená na aktivite a kreativite jej členov. Počíta sa so spoluprácou so súbormi našej školy. Kvalitatívny rozvoj súboru determinuje doplnenie inštrumentára súboru a oddelenia bicích nástrojov (marimba, vibrafón, bicia súprava, percusie ...) a zabezpečenie priestorovo a akusticky vyhovujúce učebne pre predmet Súborová hra na bicie nástroje.  
     Súbor pripravuje spoluprácu s rôznymi hudobnými telesami a účasť na rôznych bubeníckych stretnutiach a workschopoch.

 

► SUBINA na FB

 

33.jpg
 

img_7551.jpg

 

VIAC FOTO SUBINY