Choď na obsah Choď na menu
 


ORCHESTER ZUŠ

Je najreprezentatívnejším hudobno-inštrumentálnym telesom školy. Jeho zakladateľom bol Mgr. Jozef Krško. Nadviazal na tradíciu komorného sláčikového orchestra, ktorý obohatili dychové a bicie nástroje. Najväčšou ambíciou vedenia telesa bola snaha pritiahnuť k hraniu v orchestri čo najviac žiakov - nástrojárov. Skúšok ale najmä koncertných vystúpení sa zúčastňujú aj naši učitelia a v prípade potreby sa prizývajú aj externí hráči (väčšinou odchovanci našej ZUŠ). Aby bola zachovaná kontinuita najmä hráčov sláčikárov, pracuje na škole aj prípravný sláčikový orchester žiakov nižších ročníkov štúdia hry na husliach, violončele a kontrabasu, ktorý je liahňou budúcich hráčov nášho orchestra. V školskom orchestri sú zastúpené: dychové nástroje drevené (flauty, klarinety, fagot), dychové nástroje plechové (lesné rohy, trúbky, trombóny, tuba), bicie nástroje ladené (tympany, zvonkohra, xylofón, marimba, vibrafón, cimbal) a neladené (malý a veľký bubon, činely, triangel, tamburína, maracas, ozvučné drievka) a sláčikové nástroje (1., 2., 3. husle, viola, violončelo, kontrabas. V prípade potreby sa niektoré (absentujúce) nástroje nahrádzajú hrou na elektronickom klávesovom nástroji (organ, harfa, hoboj, lesné rohy...). Existencia školského orchestra už dávno nemá významnú úlohu len v procese vzdelávania žiakov, ale, na základe spolupráce s rôznymi kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami Prievidze, sa toto hudobné teleso natrvalo začlenilo do kultúrneho života mesta a spolupodieľa sa pri napĺňaní kultúrnych potrieb občanov mesta i regiónu. Svoje významné postavenie si okrem iného upevňuje pravidelným účinkovaním na Veľkom vianočnom koncerte, koncertoch pri rôznych slávnostných spoločenských akciách mesta Prievidza, výchovných koncertoch pre základné a materské školy, absolventských koncertoch sólistov so sprievodom orchestra a v spolupráci so speváckym zborom ROZKVET pri bohoslužbách počas Vianoc, Nového roka a pri slávnostnej sv. omši v rámci osláv Dňa baníkov (Banícka omša). Školský orchester reprezentoval ZUŠ Ladislava Stančeka na rôznych súťažiach v kategórii sláčikových a komorných orchestrov, nahrával pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas. Pastiersku vianočnú omšu (tzv. prievidzskú), ktorú má vo svojom repertoári, uviedol nielen v Prievidzi a okolí, ale aj v Baumgarten Kirche vo Viedni. Predstavil sa aj poslucháčom partnerskej ZUŠ v Žiari nad Hronom, Liptovskom Mikuláši i vo Frýdku Místku (Česká republika), poľskom Jastrzębie -Zdrój, či na koncertno –poznávacom zájazde v Rakúsku a Švajčiarsku v r. 2018. Veľkým obohatením bolo spoluúčinkovanie školského orchestra so všetkými zúčastnenými speváckymi telesami na záverečnom koncerte Medzinárodnej prehliadky speváckych zborov Prievidza spieva, v súčasnej dobe na záverečnom koncerte prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva. Repertoár telesa zahŕňa hodnotné a zaujímavé úpravy najznámejších svetových autorov rôznych štýlových období od baroka po súčasnosť, ako aj úpravy ľudových a populárnych skladieb orchestrálnych, resp. vokálno -inštrumentálnych v spolupráci so speváckym oddelením školy (sólový spev, príp. zborový spev). Súčasťou repertoáru orchestra sú aj hudobné rozprávky a baletné predstavenia, pri realizácii ktorých sa podieľajú všetky odbory a oddelenia školy.

Súčasným dirigentom a umeleckým vedúcim je učiteľ našej ZUŠ Ing. Ján Glos

 

21.jpg

26910220_2019831728033489_8832581737456467324_o.jpg

VIAC FOTO ŠKOLSKÉHO ORCHESTRA - z histórie