Choď na obsah Choď na menu
 


ORCHESTER ZUŠ

 

 

Je najreprezentatívnejším hudobno-inštrumentálnym telesom školy. Jeho existencia nemá významnú úlohu len v procese vzdelávania žiakov , ale na základe spolupráce s rôznymi kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami mesta sa toto hudobné teleso už dávno začlenilo do kultúrneho života mesta a spolupodiela sa pri napĺňaní kultúrnych potrieb občanov mesta a regiónu. Svoje významné postavenie si okrem iného upevňuje pravidelným účinkovaním na Veľkom vianočnom koncerte, pri bohoslužbách počas Vianoc a Veľkej noci, na koncertoch pri príležitosti MDD pre všetky deti mesta Prievidza a na výchovných koncertoch pre základné a materské školy. 

 

Školský orchester reprezentoval ZUŠ Ladislava Stančeka na rôznych súťažiach v kategórii sláčikových a komorných orchestrov, nahrával pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas. Pastiersku vianočnú omšu, ktorú má vo svojom repertoári, uviedol nielen v Prievidzi a okolí, ale aj v Baumgarten Kirche vo Viedni. Predstavil sa aj poslucháčom partnerskej ZUŠ v Žiari nad Hronom, Liptovskom Mikuláši  i vo Frýdku Místku (Česká republika). Veľkým obohatením je spoluúčinkovanie školského orchestra so všetkými zúčastnenými speváckymi telesami na záverečnom koncerte Zbory zborom v rámci Medzinárodnej prehliadky speváckych zborov Prievidza spieva.  

Súčasťou repertoáru orchestra sú skladby klasické i moderné, hudobné rozprávky a iné žánre. S orchestrom spolupracujú sólisti z radov učiteľov alebo žiakov školy, prípadne prizvaní hostia
 

Zloženie:       

dychové nástroje – drevené (flauty, klarinety), plechové (trúbky, pozauna, tuba, lesné rohy)                  

strunové nástroje - sláčikové nástroje –1.2.3. husle, violy, violončelá, kontrabas
- klavír, cimbal bicie nástroje – tympany, malý a velký bubon, činely,

ladené perkusie – marimba, xylofón, vibrafon, zvonkohra,
 

neladené perkusie – triangel, tamburína, marakas, ozvučné drievka

V prípade potreby sa niektoré absentujúce nástroje (organ, harfa, lesné rohy) nahrádzajú hrou na elektronickom klávesovom nástroji.

Dirigent : Ing. Ján Glos

 

21.jpg

26910220_2019831728033489_8832581737456467324_o.jpg

VIAC FOTO ŠKOLSKÉHO ORCHESTRA - z histórie