Choď na obsah Choď na menu
 


LIBERI CANTANTES MINOR

 

 

pripravny-detsky-spevacky-zbor.jpg

 

Prípravný detský spevácky zbor  LIBERI CANTANTES MINOR navštevujú najmenší hudobne nadaní speváčikovia zo ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza. Do šk. roka 2015/2016 ho viedla Vanda Granecová DiS. art.

Dominantným poslaním prípravného speváckeho zboru vždy bolo a aj v súčasnosti je podchytenie hudobne talentovaných detí predškolského a mladšieho školského veku (5-9 rokov) a  rozvíjanie ich speváckych schopností a hudobného rastu. Zborovým spevom detí sa vzbudzuje radosť zo spoločnej tvorby speváckeho umenia a formuje sa pozitívny vzťah k hudbe i tvorivému muzicírovaniu. Deti spestrujú svoj spev dotváraním sprievodu na jednoduchých inštrumentálnych nástrojoch (Orffov inštrumentár), čím sa rozvíjajú aj ich elementárne rytmické schopnosti a zručnosti.

Súčasťou skladbičiek je i hudobno-pohybový prejav detí. Na spoločných nácvikoch sa striedajú vokálne, inštrumentálne i percepčné činnosti, čím je zabezpečená pestrosť hodín i udržanie neustálej pozornosti  malých spevákov.

Základ repertoáru tvoria riekanky s rytmickým sprievodom, slovenské a české ľudové piesne i piesne slovenských i českých autorov napr. M. Bartošová, J. R. Lenhert, A. Brezovský, E. Hradecký a iní. Súčasťou je i interpretácia slovenských pop piesní.

Svojím spevom deti každoročne spestrujú program školských koncertov.

Zbor diriguje: Mgr.art. Zuzana Haragová

Klavírna spolupráca: Bc. Alžbeta Mayerová

 

lcm.jpg

 

1lc.jpg

 

img_7532.jpg