Choď na obsah Choď na menu
 


LIBERI CANTANTES MINOR

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pripravny-detsky-spevacky-zbor.jpg

 

Prípravný detský spevácky zbor Liberi cantantes minor navštevujú najmenší hudobne nadaní speváčikovia zo ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza. Do šk. roka 2015/2016 ho viedla Vanda Granecová, DiS. art. Dominantným poslaním prípravného speváckeho zboru vždy bolo a aj v súčasnosti je podchytenie hudobne talentovaných detí predškolského a mladšieho školského veku (5 -9 rokov) a rozvíjanie ich speváckych schopností a hudobného rastu. Zborovým spevom detí sa vzbudzuje radosť zo spoločnej tvorby speváckeho umenia a formuje sa pozitívny vzťah k hudbe i tvorivému muzicírovaniu. Deti spestrujú svoj spev dotváraním sprievodu na jednoduchých inštrumentálnych nástrojoch (Orffov inštrumentár), čím sa rozvíjajú aj ich elementárne rytmické schopnosti a zručnosti. Súčasťou skladbičiek je i hudobno-pohybový prejav detí. Na spoločných nácvikoch sa striedajú vokálne, inštrumentálne i percepčné činnosti, čím je zabezpečená pestrosť hodín i udržanie neustálej pozornosti malých spevákov. Základ repertoáru tvoria riekanky s rytmickým sprievodom, slovenské a české ľudové piesne i piesne slovenských i českých autorov napr. A. Brezovský, B. Felix, A. Čobej, D. Šimonová. Súčasťou je i interpretácia slovenských pop piesní. Svojím spevom deti každoročne spestrujú program školských koncertov.

Vedie:  Mgr .art. Zuzana Haragová

Klavírna spolupráca: Eva Balagová, DiS. art.

 

dsc_0266.jpg

 

Výchovný koncert pre deti materských škôl - 4. 12. 2019

 

1lc.jpg

 

img_7532.jpg

79227779_3133175520032432_4045669926508167168_o.jpg