Choď na obsah Choď na menu
 


HUDOBNÝ ODBOR

 

HUDOBNÁ NÁUKA

RYTMUS A SLUCHOVÁ ANALÝZA

►sluchová analýza dur a mol stupníc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÍPRAVNÁ HUDOBNÁ VÝCHOVA

►prezentácia

►prezentácia - hudobné nástroje

►textový dokument  (precvičujeme, vyfarbujeme a hráme sa)

►hudobné pexeso

►omaľovánky a hry pre najmenších

►omaľovánka - Kúzelníčka Pastelka (podľa značiek vymaľuj hudobné nástroje)

►labyrinty, omaľovánky a iné pre najmenších

►hádanky a noty

ZASPIEVAJME A ZATANCUJME SI:

►prezentácia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽIACI  1. a 2. ročníka PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA (1/PV a 2/PV)

tajničky, osemsmerovka

ZOPAKUJME SI:

►zvuky, vlastnosti tónu, nota, notová osnova, kľúč, pomocné čiary, oktávy, hudobná abeceda, hodnoty nôt a pomlčiek, bodka pri note

►základné intervaly - poradie, delenie, tvorenie 2/PV

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽIACI 3. a 4. ročníka PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA (3/PV a 4/PV)

hádanky, tajničky, osemsmerovky

ZOPAKUJME SI:

►kvintakord a obraty kvintakordu

►druhy kvintakordov 4/PV

►základné intervaly - poradie, delenie, tvorenie

OTESTUJME SA:

►test - základné intervaly (stúpajúce)

►správne výsledky - test - základné intervaly (stúpajúce)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NA POČÚVANIE (pre žiakov 1/PV - 4/PV)

►príbehy a piesne - Fragille deťom

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽIACI NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO VZDELÁVANIA (1/NS, 2/NS, 3/NS)

ZOPAKUJME SI:

►stupnice - definícia, delenie stupníc

►durové stupnice

►molové stupnice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRE VŠETKY ROČNÍKY

JAZZ

►prezentácia - vývoj jazzu, svetové osobnosti jazzu

HUDOBNÉ NÁSTROJE PODĽA SKUPÍN, UKÁŽKY, ZAUJÍMAVOSTI:

►prezentácia - delenie nástrojov+strunové hudobné nástroje

►prezentácia - dychové hudobné nástroje

►prezentácia - bicie hudobné nástroje

►prezentácia - elektrické hudobné nástroje

ČO ČLOVEK NEVYMYSLÍ (zvláštne hudobné nástroje reálne i animované):

►prezentácia - neobyčajné hudobné nástroje

OTESTUJME SA:

►kvíz - stupnice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAHRAJME SA SPOLU A OVERME SI VEDOMOSTI 

►Riskuj 1 - vo formáte PowerPoint - pre žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania (1/NS, 2/NS, 3/NS)