STANČEKOVA PRIEVIDZA 2014 - Mgr.art. Martin Malachovský, ArtD., Eva Balagová (cena poroty za klavírny sprievod)