Prípravný sláčikový orchester - Výchovný koncert pre deti MŠ 2019 04