Prípravný detský spevácky zbor LIBERI CANTATNES MINOR - Výchovný koncert pre deti materských škôl 2019 02