Prípravný detský spevácky zbor LIBERI CANTATNES MINOR - Vianočný koncert Malá Lehôtka 2019