Choď na obsah Choď na menu
 


ŠKOLSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ

Podmienky súťaže

·           - súťaž je určená pre žiakov ZUŠ Ladislava Stančeka  Prievidza

·         - súťaže sa môžu zúčastniť všetci gitaristi, ktorí naštudujú súťažný program a spĺňajú vekový limit

·              - hra spamäti nie je podmienkou

·      -  vyžaduje sa dodržanie stanovených časových limitov (uvádzame celkový čas trvania výkonu vrátane prestávok)

·           -  v prípade porušenia týchto podmienok výkon súťažiaceho nebude hodnotený

Hodnotenie

    výkony súťažiacich posudzuje odborná porota

   -   súťažiaci sa umiestňujú v pásmach 

     -  porota určí laureáta súťaže, môže určiť laureáta kategórie a má právo udeliť zvláštne ocenenia

      -  rozhodnutie poroty je konečné

 

Kategórie a požiadavky bližšie uvedené  v propozíciách v každom ročníku súťaže

 

 

 

 

Príspevky

11. ROČNÍK ŠKOLSKEJ GITAROVEJ PREHLIADKY

 
23. 3. 2022 | Rubrika: ŠKOLSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ

10.ROČNÍK ŠKOLSKEJ GITAROVEJ SÚŤAZE

 
3. 5. 2018 | Rubrika: ŠKOLSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ

9. ROČNÍK ŠKOLSKEJ GITAROVEJ SÚŤAŽE

 
14. 3. 2017 | Rubrika: ŠKOLSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ

8. ROČNÍK ŠKOLSKEJ GITAROVEJ SÚŤAŽE

 
17. 3. 2016 | Rubrika: ŠKOLSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ

7. ROČNÍK ŠKOLSKEJ GITAROVEJ SÚŤAŽE

 
16. 3. 2015 | Rubrika: ŠKOLSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ

6. ROČNÍK ŠKOLSKEJ GITAROVEJ SÚŤAŽE

 
17. 1. 2014 | Rubrika: ŠKOLSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ

5. ROČNÍK ŠKOLSKEJ GITAROVEJ SÚŤAŽE

 
18. 1. 2013 | Rubrika: ŠKOLSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ